Bild: ECBN

 Bild: ECBN

Affärer

Träffas i Bilbao

Publicerat 2013.02.15

    Europeiska kreatörer med affärsidéer träffas regelbundet för att hitta samarbeten för nya affärsidéer. Nästa träff blir den 20 och 21 mars i Bilbao.

    För bidra till ökad internationalisering av kreativa näringar i Västsverige så har vi (ADA) kopplat upp oss på ett nätverk som heter European Creative Business Network. Syftet är att underlätta samarbeten med entrepenörer i Europa. Ett led i det är så kallade Creative Trade Missons. Det är träffar där entreprenörer inom kreativa näringar kan träffa sammarbetspartners och finansiärer. Oftast förläggs de i samband med konferenser.

    Nästa Trade mission äger rum i Bilbao 20 och 21 mars i samband med konferensen Creativity meeting point. Deltagarna får enskilda möten med företag som kan bli partners, kunder, leverantörer eller investerare. Förutom de individuella mötena arrangeras andra nätverksaktiviteter, bland annat en workshop om strategi och ledning för kreativa företag av Mikel Belascoain, konstnär och strateg.

    Det kostar ingenting att delta och som deltagare får du gratis biljetter till konferensen (värda 370 €), med temat DIGITAL CREATIVITY and GAMIFICATION: Arts, Advertising, Digital Cities, Cities for all, Advergaming, New Business.

    Sista dagen för ansökning är fredagen den 22 februari. Sök här.