Forskning & Rapporter

Att bevara ett digitalt kulturarv

Publicerat 2013.02.21

    Högskolan i Borås har tilldelats tio miljoner för att i det internationella forskningsprojektet PERICLES studera hur vi i framtiden bäst ska bevara vårt digitala kulturarv.

    Läs mer på Högskolans hemsida.