Bild: The Big Quack

 Bild: The Big Quack

Tävlingar & Bidrag

Åk på tvärkulturell workshop för studenter i Taiwan

Publicerat 2013.02.25

Studenter kan söka till engelskspråkig workshop i Taiwan för studenter på temat Cross Culture and Design Creativity med gratis flyg och uppehälle.
 
Deadline 20 mars

Hittat via Svenska Tecknare där länkar till mer info och ansökan också finns.