Konstform logo

Konstform #1 2019 - Om framtiden

Konstform är ett nyhetsbrev som görs av ADA på uppdrag av Västra Götalandsregionen

Bakom nyhetsbrevet står: