Yrkeslivet: Den seniora rollen

Yrkeslivet: Den seniora rollen

Publicerat 2024.04.16

Ett program som vänder sig till den med över 15 års erfarenhet inom ditt yrke. Här får du utveckla hur den seniora rollen ska utformas i just ditt yrkesliv. Här får du bland annat möjligheten att ta fram strategier för hur du bäst kan förvalta den kunskap och erfarenhet du samlat på dig, få verktyg för att leda andra i kreativt arbete och utveckla din kommunikation med uppdragsgivare och andra samt undersöka möjligheter till andra sätt att samarbeta. Ett program för dig som vill utvecklas och reflektera, samt träffa andra i liknande fas av yrkeslivet. Programmet består av föreläsningar, samtal och praktiskt arbete. Programmen bygger på att deltagarna aktivt bidrar till diskussioner och övningar.

Exempel på innehåll:

Att leda sig själv och andra Att leda kreativa team Kommunikation Att skriva om sitt arbete Samarbetsformer

Lärare: Elisabeth Björkbom

Elisabeth Björkbom är en ICF certifierad ACC coach som driver eget coaching-företag för kreatörer. Innan dess har hon arbetat i 30 år inom creative direction, strategi, design och kommunikation med egen verksamhet. Hon har varit föreläsare, lärare och coach på designutbildningar som Konstfack, Beckmans och LTH Arkitektur. Hon var även med i starten av tävlingen “Kolla!”. ”Min passion är att få människor att växa genom den kreativa processen. De flesta av oss har massor med kreativitet inom oss. Kreativitet handlar om så mycket mer än att kunna rita och måla. Kreativitet är att ha ett öppet sinne, att kunna se bortom det omedelbara och våga prova nya saker. Med hjälp av coaching plockar vi fram dina styrkor, dina drömmar, dina värderingar mm. och omvandlar det till handling.” Elisabeth Björkbom

Datum: 2024.04.16

Tid: 10:00

Plats: Minc, Anckargripsgatan 3, Malmö

Arrangör: Svenska Tecknare

Webbsida: https://billetto.se/e/yrkeslivet-den-seniora-rollen-malmo-biljetter-903027