X-sites Kattegattleden och Sjuhäradsrundan

X-sites Kattegattleden och Sjuhäradsrundan

Publicerat 2019.06.08

Landart.se är ett initiativ från Konstnärscentrum väst i syfte att skapa en site där flera projekt kan samlas. Land art har en tradition av Do It Yourself och en frihet från institutioner. Konstnärer gör egna projekt utan koppling till officiella arrangemang. Inom begreppet land art läggs här temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen (jordkonst) och verk som monterats på plats - i något landskap.

Datum: 2019.06.08

Tid: 10:00

Plats: Kattegattleden och Sjuhäradsrundan

Arrangör: KONSTNÄRSCENTRUM VÄST

Webbsida: http://landart.se/