X-sites Kattegattleden och Sjuhäradsrundan

X-sites Kattegattleden och Sjuhäradsrundan

Landart.se är ett initiativ från Konstnärscentrum väst i syfte att skapa en site där flera projekt kan samlas. Land art har en tradition av Do It Yourself och en frihet från institutioner. Konstnärer gör egna projekt utan koppling till officiella arrangemang.
Inom begreppet land art läggs här temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen (jordkonst) och verk som monterats på plats - i något landskap.

  • Datum: 2019-06-08 till 2019-10-06
  • Tid: 10:00
  • Plats: Kattegattleden och Sjuhäradsrundan
  • Arrangör: KONSTNÄRSCENTRUM VÄST
  • Webbsida: http://landart.se/logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng