Vernissage & Performance: H.arta Group från Rumänien intar The Temporary Separatists på Box

Vernissage & Performance: H.arta Group från Rumänien intar The Temporary Separatists på Box

Publicerat 2016.06.03

Vernissage Fredag 3 Juni 18:00-21:00 18:00 performance följd av Artist Talk / 18:30-19:30

Utställningen fortsätter t.o.m 12 Juni, 2016

SE: Under andra delen av utställningen Collective Collectivism bjuder The Temporary Separatists in det rumänska kollektivet H.arta group att använda galleriet som en öppen studio. Under tre dagar kommer H.arta skapa verk i dialog med de verk som lämnats i lokalen av The Temporary Separatists. På detta vis kommer de två kollektiven överlappa, kommunicera och ifrågasätta det autonoma skapandet. Välkommen till Galleri Box under vernissagen för H.artas mini-residency. Kvällen börjar med ett performance av H.arta vilket följs av ett samtal mellan kollektiven där de diskuterar fördelarna med att arbeta i kvinnliga kollektiv, men också ifrågasätta de potentiella problemen inom den feministiska agendan.

EN: In the second part of their exhibition The Temporary Separatists invite Romanian collective H.arta group to use the gallery space as an open studio. H.arta are invited to make work in response to that left by The Temporary Separatists over a three day period. Thus authorship, already questioned by the very notion of an artists collective will further be challenged by the interaction between the works of the two collectives. Please join us at Gallery Box for the vernissage at the end of this mini-residency. H.arta Group will be putting on a reading performance from 6pm followed by a dialogue between H.arta Group and The Temporary Separatists exploring the benefits of working in a women’s art collective, considering the problems such strategies pose to the feminist agenda.

Datum: 2016.06.03

Tid: 18:00

Plats: Kastellgatan 10, Göteborg

Arrangör: Galleri BOX

Webbsida: http://www.galleribox.se/