Variants - Xiaodai Huang

Variants - Xiaodai Huang

Publicerat 2019.10.23

Xiaodai Huang täcker hårda industriella föremål med färgglada dekorationer, kombinerar grafiska förenklingar av vingar, stenar och blomknoppar med nya organiska former. Men vad är det som orsakar mutationerna? Är radioaktivitet och föroreningar eller är det en evolution som utvecklar och ger nya användbara egenskaper?

Datum: 2019.10.23

Tid: 12:00

Plats: Four, Risåsgatan 5

Arrangör: Four

Webbsida: http://www.fourgallery.com/