Utställning på Röda Sten Konsthall: Borderline Offensive - Laughing in the Face of Fear

Utställning på Röda Sten Konsthall: Borderline Offensive - Laughing in the Face of Fear

Publicerat 2019.08.09

Mellan 9 och 18 augusti visar Röda Sten Konsthall, i samarbete med TILLT, sju konstnärer från Europa och Mellanöstern, som arbetar tillsammans i den transnationella konstnärliga plattformen Borderline Offensive. Denna korta men intensiva utställning inkluderar fyra transdisciplinära projekt som utforskar och konfronterar frågor om identitet, samhällsbyggande, främlingsfientlighet, extremistiska åsikter, mobilitet och migration mellan Europa och Mellanöstern och de kulturella konflikter som uppstår. För att provocera fram en dialog om dessa svåra frågor, tar projektet hjälp av humor och lekfullhet. Som Borderline Offensive skriver på sin hemsida: “en äkta och jämlik interaktion mellan människor är inte möjlig utan att dela livets absurditeter som får oss alla att skratta (tillsammans).”

Hur kan humor hjälpa oss att läka, kritisera auktoritära röster eller skapa band till andra människor? Detta är några av frågorna som de fyra projekten försöker utforska genom att engagera olika publiker – både nya och etablerade invånare i Göteborg och Västra Götaland – i aktiviteter som rollspelsworkshops, dockteater, performanceföreläsningar, berättande och samtal.

Datum: 2019.08.09

Tid: 12:00

Plats: Röda Sten Konsthall

Arrangör: Röda Sten Konsthall

Webbsida: http://rodastenkonsthall.se/index.php