Tredimensionella teckningar med attityd och humor

Tredimensionella teckningar med attityd och humor

Publicerat 2020.04.01

Emaljering har sedan den Bysantinska eran använts för att skapa religiösa ikoner och det tidskrävande och tekniskt komplicerade hantverket associeras ofta med historiska motiv och smycken. Den amerikanska konstnären Zachery Lechtenberg använder tekniken för att skapa något helt annat; tredimensionella teckningar med attityd och humor som i allra högsta grad lever här och nu.

Datum: 2020.04.01

Tid: 12:00

Plats: Four, Risåsgatan 5, Göteborg

Arrangör: Four

Webbsida: http://fourgallery.com/