Sommarutställning på Röda Sten Konsthall: Miguel Angel Ríos - No Way Out

Sommarutställning på Röda Sten Konsthall: Miguel Angel Ríos - No Way Out

Publicerat 2019.06.05

Miguel Angel Ríos separatutställning omfattar sex av hans senare videoverk där berättelser om djur, landskap och föremål blir till symboliska kommenterar som för tankarna till aktuella frågor som migration, trafficking, fattigdom, idéer om framsteg, förtvivlan och våld. På 1970-talet flydde Miguel Angel Ríos från Argentinas militärdiktatur till Mexiko och USA. Centralt för många av hans konstverk är hans utforskande av de gränser och diskriminerande uppdelningar som människan skapar.

De poetiska videoverken, vilka ofta innehåller komponenter som natur och föremål i rörelse, präglas av en påtaglig känsla av obehag och konflikt. Huvudpersonernas rastlösa och ibland ångestladdade handlingar tycks antyda försök att komma undan en fara eller ett hot, där orsaken förblir okänd för betraktaren. Med sina träffande val av landskap och händelser skapar Ríos uttrycksfulla berättelser om motstånd mot politiskt, kulturellt och geografiskt förtryck. Verkens förtätade stämningar och dramaturgi gör dem specifika och på samma gång allmängiltiga.

Datum: 2019.06.05

Tid: 14:00

Plats: Röda Sten Konsthall

Arrangör: Röda Sten Konsthall

Webbsida: http://rodastenkonsthall.se/index.php