Seminarie med Annika Elisabeth von Hausswolff

Seminarie med Annika Elisabeth von Hausswolff

Publicerat 2022.09.29

Det tionde seminariet i serien BILD <=> TEXT tar sin utgångspunkt i Annika Elisabeth von Hausswolffs konstnärskap i samtal med författaren och professorn Mara Lee. I deras respektive praktiker finns beröringspunkter som lett till ömsesidig inspiration, faktiska samarbeten och en konversation som fortsätter här. BILD <=> TEXT är en seminarieserie som arrangeras av Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning vid HDK-Valand. Seminarieserien syftar till att undersöka den myriad av kopplingar som uppträder mellan text och bild, i exempelvis konstnärsböcker, filmer, berättande fotografi, materiell poetik eller ekfraser.

Annika Elisabeth von Hausswolff är bildkonstnär, fotograf och undervisar i fotografi på mastersnivå. Hon utbildade sig på Konstfackskolan i Stockholm i början av 90-talet och har sedan dess haft en omfattande utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt.

I oktober 2021 öppnade von Hausswolff en retrospektiv utställning betitlad Alternativ sekretess på Moderna Museet i Stockholm med fotografiska arbeten från de 30 år hon har varit verksam. Mara Lee är författare och professor med inriktning konstteori och historia vid Konstfack. Hon debuterade år 2000 med diktsamlingen Kom. Lees författarskap spänner över romaner, dikter och essäistik. I hennes senaste utgivningar, den lyriska essän Främlingsfigurer (Bonniers, 2021) samt Loving others, othering Love (Praun & Guermouche, 2021), samsas poesi med myt och fiktion i en reflektion över de språkliga bilder vi skapar av främlingen. I diktsviten Till godheten (Pamflett förlag, 2021) återvänder Lee till ett språk och en tematik kring begär, sårbarhet och raseri som ligger nära debutens. Lee är också verksam som översättare och har översatt den kanadensiske poeten Anne Carson.

Zoomlänk till för att ansluta till seminariet: https://gu-se.zoom.us/j/62792979915

Bildtitel: The Body of Anthropocene, 2020 Foto: Annika Elisabeth von Hausswolff

Datum: 2022.09.29

Tid: 18:00

Plats: Online, se zoomlänk

Arrangör: HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Webbsida: https://gu-se.zoom.us/j/62792979915