Second Nature

Second Nature

Publicerat 2021.09.30

OSA i förväg till info@arkitekturensgrannar.se om du planerar att komma. Vänligen ta med din egen smartphone och hörlurar, om du har möjlighet. Dryck och tilltugg serveras.

/

Palmhuset är ett växthus i gjutjärn, byggt 1878 för att ställa ut en botanisk samling av levande växter. Det är en artificiell miljö som iscensatts för att efterlikna diffust definierade, avlägsna platser. Rimligen säger den dock mer om den här platsen än någon annanstans.

Välkommen till Second Nature, ett försök att förstå vilken sorts situation Palmhuset reproducerar – här och nu. Arrangemanegt organiseras av Arkitekturens Grannar som en del av det publika programmet för Göteborg International Biennial for Contemporary Art 2021.

17.00–18.00: Rundtur Med start i regelbundna intervaller, guidas publiken genom byggnaden av en inspelning och ett litet kit av saker du kan bära med dig. Dessa temporära rekvisita är framtagna för att förstärka och förvränga de syntetiska aspekterna av rummet.

18.00–19.00: Publikt samtal Publiken bjuds in till ett informellt samtal mellan Arkitekturens Grannar, Marie-Louise Richards och Monica Sand om upplevelsen, och hur Palmhusets arkitektoniska och kulturella betydelse kan tolkas idag.

Second Nature produceras med stöd av Statens Kulturråd, som en del av Arkitekturens Grannas pågående projekt In Situ – Curating Architecture on Site.

/

Arkitekturens Grannar är en praktik och en institution, som producerar och iscensätter arkitektur-kultur i form av utställningar, publika arrangemang, publikationer, objekt och andra media. Initiativet leds av arkitekten Björn Ehrlemark och curatorn Carin Kallenberg.

Marie-Louise Richards är arkitekt, adjunkt och forskare på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbete utforskar osynlighet som förkroppsligande, som kritisk strategi och som rumslig kategori genom metoder från arkitektur och konst, curatoriell praktik, och skrivande.

Monica Sand är konstnär, forskare och forskningsrådgivare på konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet, med en avhandling i konstnärlig forskning vid KTH Arkitekturskolan. Hennes tidigare arbete har bland annat fokuserat på rumsliga relationer mellan konst och vetenskap, och frågeställningar kring urban offentlighet, ofta iscensatt kring kollektiva aktioner.

/

Datum: 2021.09.30

Tid: 17:00

Plats: Palmhuset, Trädgårdsföreningen

Arrangör: Arkitekturens Grannar / Neighbours of Architecture

Webbsida: https://arkitekturensgrannar.se/Oct-30-Second-Nature