SAMTALSKVÄLL: NOD FÖR ARKITEKTUR I VÄST

SAMTALSKVÄLL: NOD FÖR ARKITEKTUR I VÄST

Publicerat 2019.09.12

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö utpekades tre platser som center för design och arkitektur, ArkDes i Stockholm och Form/Design Center i Malmö, som bägge redan har fokus på detta inom sina verksamheter. I Göteborg pekades Röhsska museet ut.

Vi inleder med att diskutera Vad en nod kan vara, hur det funkar i Skåne och vad som saknas i väst. Därefter berättar kommunen och regionen hur de ser på en nod för arkitektur och design i Göteborg. Avslutningsvis paneldebatt och bar!

Varmt välkomna!

Tid 12e september 17.30-19.30 Plats: Folk

Datum: 2019.09.12

Tid: 17:30

Plats: Folk, Olof Palmes Plats 1

Arrangör: Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Webbsida: