Reality Check av Anastasia Zhikhartseva

Reality Check av Anastasia Zhikhartseva

Publicerat 2024.05.10

Anastasia Zhikhartseva (1986, Chukotka, USSR) är en Sverigebaserad multidisciplinär konstnär, främst verksam inom maleri, grafik och installation. I sitt arbete söker hon känslornas visuella spräk som rader i värt sociala liv men är dolda och outtalade. 2022 lämnade hon Ryssland och var en öppen kritiker av kriget i Ukraina och Putins regim. I sina senaste projekt arbetar hon med att visualisera krigets trauma och dess försummelse i det ryska samhället. Anastasia utforskar hur krigets fasa, tystad och almänt förnekelse formar ett andra lager i verkligheten, sả att mardrömmarna och det normala livet existerar samtidigt.

Utställningen "Reality Check" irägasätter verkligheten och dess uppfattning, viljan att leva ett liv fullt av närvarande glädje, social kontakt och nyfikenhet som kolliderar med att vara ett proxy-vittne till mörker och död.

Vernissage: Fredag 10 maj klockan 16:00 - 21:00

Öppettider: Lördag - Söndag: 12:00 - 16:00 Måndag - Tisdag: 12:00 - 17:00

--- ENG ---

Anastasia Zhikhartseva (1986, Chukotka, USSR) is a Sweden-based multidisciplinary artist, primarily working in the mediums of painting, printmaking and installation. In her practice, she searches for the visual language of emotions that prevail in our social life but are hidden and unspoken. In 2022, she left Russia, being an open critic of the war in Ukraine and Putin’s regime. In her latest projects, she works on visualising the trauma of war, and its neglect in Russian society. Anastasia explores how silenced and generally denied, the horror of war shapes a second layer in reality, so the nightmares and normal life co-exist.

This exhibition questions reality and its perception. The desire to live a life full of ubiquitous joy, social contact and curiosity collides with being a proxy-witness of darkness and death. Reality is melting but it is still possible to use one’s emotions as proof of self-existence.

Anastasia was educated as an architect, and later as a classical graphic artist at St. Petersburg Fine Arts Academy. She worked as a university teacher of drawing and architecture. In Sweden, she was an artist-in-residence at Björkö Konstnod and SAW Utställningsrum & Ateljé. Currently, she splits her time between Gothenburg and Paris, and is a member of Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg, Göteborgs Bildverkstad, and Grafik i Väst.

Datum: 2024.05.10

Tid: 16:00

Plats: ADA - Formcenter Väst, Adress: Masthamnsgatan 3, 413 27 Göteborg, Hallplats: Järntorget

Arrangör: Anastasia Zhikhartseva

Webbsida: https://zhikhartseva.art/