Objekt från “sak-bordet”. Smycken av Staffan Jonsson

Objekt från “sak-bordet”. Smycken av Staffan Jonsson

Publicerat 2022.02.23

Staffan Jonsson samlar på objekt som han hittar eller får. Allt hamnar sedan på “sak-bordet”. Där får de stå och gravitera mot varandra. De flyttas runt, bildar par eller grupper som tillsammans skapar meningar och uttryck. De fogas samman och ges tekniska lösningar som gör dem bärbara. Smycken som konstform har en unik förmåga att kommunicera med sin omgivning och att röra sig genom rum och miljöer. Staffan Jonsson introducerades till smyckekonst av en lärare 2015. Konstuttrycket växte på honom, inte minst fångades han av objektens intima koppling till den som väljer att bära dem. 2020 tog Staffan Jonsson sin master i smyckekonst på HDK-Valand och sedan dess är han baserad med verkstad i Göteborg.

Datum: 2022.02.23

Tid: 12:00

Plats: Four, Risåsgatan 5, Göteborg

Arrangör: Four Gallery

Webbsida: https://fourgallery.com/