Next in line - examensutställning design, kandidat och master

Next in line - examensutställning design, kandidat och master

Publicerat 2023.06.08

Under fyra intensiva dagar kommer HDK-Valands hus på Kristinelundsgatan fyllas med nya, spännande, utmanande och kritiska perspektiv på vad design kan vara och hur begreppet design kan forma framtiden

Datum: 2023.06.08

Tid: 18:00

Plats: HDK-Valand, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg

Arrangör: HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Webbsida: https://www.gu.se/evenemang/next-in-line-examensutstallning-design-kandidat-och-master