Möjligheter kring Kinnekullebanan

Möjligheter kring Kinnekullebanan

Publicerat 2015.04.14

Foto: Charles O'Rear via Creative Commons

Konst och kreativitet frodas utmed leder och vägar. Rik kulturhistoria och unik natur i ett riktigt vackert landskap är också bra ingredienser. Området runt Kinnekullebanan bär på fantastiska möjligheter.

Så vad borde man egentligen göra för att området runt Kinnekullebanan ska utvecklas som bäst? Hur kan vi hitta ett bra sätt att samarbeta?

ADA* undersöker nu på uppdrag av Västra Götalandsregionen möjligheterna för kulturella och kreativa näringar att frodas runt Kinnekullebanan. Syftet är hållbar tillväxt (ekologisk, social och ekonomisk) där just kultur och kreativitet är viktiga förutsättningar.

Vi börjar med att tillsammans ringa in utmaningar och möjligheter och staka ut vägar för god utveckling. Alla intresserade kan vara med, och ju fler desto bättre. En arbetsgrupp av konstnärer, kreatörer och lokala påverkanspersoner ska sedan skapas, med uppgift att se vilka idéer från workshopen som går att ta vidare.

Välkommen den 14 april kl 17-19 på Kulturbruket, Sockerbruksgatan 1 i Lidköping. Anmäl dig senast 9 april till info@adasweden.se.

Detta är ett samarbete mellan Lidköpings, Mariestads, Gullspångs, Vara och Götene kommuner, Kulturbruket och ADA.

  • ADA är en del av Business Region Göteborg och främjar kreativa näringar. För mer information: rasmus.heyman@adasweden.se eller www.adasweden.se.

Datum: 2015.04.14

Tid: 17:00

Plats: Kulturbruket, Sockerbruksgatan 1 i Lidköping

Arrangör: Lidköpings, Mariestads, Gullspångs, Vara och Götene kommuner, Kulturbruket och ADA.

Webbsida: