Med blicken som bild – om danska konstnärers förmåga att besjäla det allra enklaste

Med blicken som bild – om danska konstnärers förmåga att besjäla det allra enklaste

Publicerat 2020.02.19

Det sägs ibland att syftet med konst är att den ska uppmärksamma betraktaren på sådant som han eller hon annars inte skulle lägga märke till i sin omvärld. Konstnärens uppgift var således att uppmärksamma sina inte lika mottagliga medmänniskor på förhållanden i vardagen och den nära omgivningen som kunde sätta fantasin i rörelse. Under 1800-talet blev två generationers danska konstnärer mästare på detta. Under guldåldern fick Christen Købke de snäva omgivningarna kring sina hem i Köpenhamn att framstå som oändligt lockande. Senare under seklet fick Vilhelm Hammershøi det som många skulle betrakta som en ordinär bostad att upplevas som en ändlös labyrintisk rymd. Hör Carl-Johan Olsson berätta om en del av idéerna bakom den här sortens bildskapande.

Carl-Johan Olsson är intendent med ansvar för 1800-talets bildkonst på Nationalmuseum i Stockholm samt en av kuratorerna till utställningen Dansk Guldålder, som visades på Nationalmuseum i våras och som just nu visas på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Begränsat antal platser. Platsbiljetter går att hämta ut i entrén från den 11 februari. Entré föreläsning: engångsbesök 60 kr eller årsbiljett 100 kr.

Passa gärna på att se utställningen Från guldålder till Hammershøi. Dansk konst från Ordrupgaard och Göteborgs konstmuseum. Separat entréavgift 100 kr för ett engångsbesök. Årskort gäller ej. Fri entré för dig som är under 25 år.

Bild: Christen Købke, Dosseringen mot Österbro, 1836, beskuren, Nationalmuseum.

Datum: 2020.02.19

Tid: 18:00

Plats: Göteborgs konstmuseum

Arrangör: Göteborgs konstmuseum

Webbsida: https://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/forelasning/