MAY BECOME A WOLF

MAY BECOME A WOLF

Publicerat 2022.01.29

Anders Tolergård har en fot inom fri konst och en inom teater och scenkonst. Hans arbeten är ofta seriella på teman som berör vår samtid på olika sätt. Han utgår från frågor som berör makt, tradition, språk och våld grundade i personliga erfarenheter. Hans bakgrund inom teater gör att verken ofta bär på ett narrativ. Varje projekt kan ha olika uttryck och vara utförda i olika tekniker, även om han primärt arbetar med teckning i blyerts och kol på papper.

Datum: 2022.01.29

Tid: 12:00

Plats: Galleri KC, Erik Dahlbergsgatan 6, Gbg

Arrangör: Konstnärscentrum väst

Webbsida: http://kc-vast.se