Konstutställning

Konstutställning

Publicerat 2022.02.19

Lolo Funck Andersson & Monica Funck Det handlar om livet runt oss, livsprocesser, naturens former, det oväntade, årstiderna, födelse och död. "Nattblommor och Dagteckningar" är en poetisk utställning där två konstnärskap tangerar varandra.

Lolo Funck Andersson Jag är skulptör, målare, curator, och rutgångare. Naturens former och färger har alltid varit en källa till inspiration för mig även om jag helst låter fantasin och kreativiteten flöda fritt. Jag älskar att arbeta med stora monumentala verk parallellt med mindre mindre, snabbare och mer intuitiva processer. Mina målningar är tillkomna under många timmar av övermålning, utglesande och förtätning. Mina skulpturer kan upplevas i det offentliga rummet från Vellinge i söder till Töcksfors i norr, och i närområdet finns de att besöka i Trollhättan, Stenungsund och Göteborg. Hemsida: www.lolo.se

Monica Funck Jag jobbar sedan många år tillbaka som konstnär med skulptur, teckning, text och installationer, med flera utställningar och utsmyckningar bakom mig. hemsida: www.monicafunck.se

Catharina Edlund Catharina Edlund är fascinerad av gamla japanska träsnitt, hon inspireras av det ålderdomliga sättet att berätta, av rörelsen över bildytan i ett ofta snedvridet perspektiv. I detta formspråk väver hon in helt vardagliga händelser från sin närmaste omgivning. Här återfinns såväl vänner som familjemedlemmar. Episoder som utspelas framför henne spinner hon vidare på i arbetet med bilderna. Där Catharina Edlunds fantasier gestaltar sig tar betraktarens egna fantasier vid. En meditativ konst att försjunka i.

Datum: 2022.02.19

Tid: 12:00

Plats: Kastellgatan 9, Göteborg

Arrangör: Göteborgs Konstförening

Webbsida: https://goteborgskonstforening.org/