Konstprojekt om dåliga chefer

Publicerat 2019.09.20

Jag har startat ett konstprojekt kring en arbetsmiljöfråga som skapar mer ohälsa än värsta influensaepidemi. Det är ett dilemma”För att inte riskera att i framtiden få ett negativt bemötande av chefen så avstår många anställda att kritisera chefen även när ledarskapet skapar psykiska påfrestningar. Vilket får till följd att en chef kan ha ”dåligt ledarskap” i många år utan att själv vara medveten om det.”Jag presenterar min lösning på www.godaradtillchefen.se

Datum: 2019.09.20

Tid: 01:01

Plats: Nätet

Arrangör: Staffan Johansson

Webbsida: http://www.godaradtillchefen.se/