Klara Espmark  Ovissa Stigar - textil

Klara Espmark Ovissa Stigar - textil

Publicerat 2019.04.20

I utställningen Ovissa stigar rör sig textilkonstnären Klara Espmark i ett skogslandskap, där perspektivet växlar mellan vidsträckta vyer och närbilder av lavar och trädens årsringar. Skogen är i hennes arbete en metafor för ett undanglidande inre tillstånd, något på samma gång välbekant och främmande.

Genom det textila materialets språklighet - stygnens täthet, lagren av tyg, sammanfogning och upprepning - närmar hon sig ordlösa tillstånd och minnesbilder. I den långsamma arbetsprocessen uppstår ett koncentrerat rum där tankar får utrymme att växa och vindla. Tiden förkroppsligas i verken, stygn för stygn.

Datum: 2019.04.20

Tid: 12:00

Plats: GALLERI KC Erik Dahlbergsgatan 6 Göteborg

Arrangör: KONSTNÄRSCENTRUM VÄST/GALLERI KC

Webbsida: http://www.kc-vast.se/