HDK på Frölunda Kulturhus: Appropriering GIBCA

HDK på Frölunda Kulturhus: Appropriering GIBCA

Publicerat 2019.10.29

Sedan 2014 har bildlärarstudenter vid HDK i en kurs på fördjupningsnivå arbetat med appropriering som tema och verktyg. Appropriering vars innebörd i konstsammanhang är ungefär att stjäla, kopiera, låna, citera, sampla, mixa, remixa, göra till sitt. Studenterna har under åren använt större utställningar i Göteborg som utgångspunkt för sina approprieringar; och när det vartannat år getts möjlighet att arbeta utifrån GIBCA så har det varit ett givet val.

Titlarna och tematiken för de föregående biennalerna, som studenterna arbetat med, A story within a story (2015) och WheredoIendandyoubegin – on secularity (2017) har, liksom 2019 års titel Part of a labyrinth, alla haft ett öppet, inkluderande anslag; vilket väl låter sig översättas in i ett pedagogiskt erfarenhets- och kunskapsbyggande sammanhang, där öppenhet, delaktighet och sammanflätningar är en viktig komponent i lärandet. I utställningen på Frölunda kulturhus visar studenterna hur de har arbetat med verktyget appropriering, genom att sammanfläta sig med verk på GIBCA - och därmed vara en part of the labyrinth.

Medverkande: Mimmi Eriksson, Josefin Gustafsson, Rebecka Hagstedt, Siri Jarring, Tina Lenne, Markus Lind, Amanda Löf, Erik Solin

Vernissage: Tisdag 29 oktober kl 12.00-13.00

Samtal: Tisdag 29 oktober mellan kl 10.00 – 16.00 samtal i form av sk artisttalk mellan de medverkande

Öppettider: måndag–torsdag kl. 10–19, fredag-söndag kl.11–16

Foto: Katti Lundh

Datum: 2019.10.29

Tid:

Plats: Frölunda kulturhus

Arrangör: Frölunda kulturhus

Webbsida: