Föreläsning: Vilhelm Hammershøi och realismen

Föreläsning: Vilhelm Hammershøi och realismen

Publicerat 2019.10.23

Under senare tid har Vilhelm Hammershøis meditativa interiörer rönt allt större uppmärksamhet internationellt. Vem var han? Vilka var hans inspirationskällor? I föreläsningen sätter Kristoffer Arvidsson in Hammershøi i ett större sammanhang, inkluderande konsthistorien, arvet från guldåldersmåleriet, realismen och samtiden. Hammershøi framstår då som mindre solitär och som en del av en tradition som delvis ligger vid sidan av modernismen.

Fil.dr Kristoffer Arvidsson är forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum och en av kuratorerna för utställningen Från Guldålder till Hammershøi. Dansk konst från Ordrupgaard och Göteborgs konstmuseum.

Entré föreläsning: Engångsbesök 60 kr eller årsbiljett 100 kr. Begränsat antal platser. Platsbiljetter går att hämta ut i entrén från den 15 oktober.

Bild: Vilhelm Hammershöi, Interiör, c 1899, detalj, Göteborgs konstmuseum

Datum: 2019.10.23

Tid: 18:00

Plats: Göteborgs konstmuseum

Arrangör: Göteborgs konstmuseum

Webbsida: https://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/forelasning/