Föreläsning på Nordiska Akvarellmuseet: Konsten att se konst – vad är och vad är inte konst?

Föreläsning på Nordiska Akvarellmuseet: Konsten att se konst – vad är och vad är inte konst?

Publicerat 2024.04.11

Syftet med föreläsningen på Nordiska Akvarellmuseet är att den ska fungera som inspirationskälla för att närma oss konstens mångfald. Men vad är konst och vad är inte konst? Och vem eller vilka bestämmer det? Genom att titta på olika konstnärliga strömningar och teorier kring konst utforskar vi makten över konstbegreppet.

Föreläsningens hålls av Angelica Olsson som kommer att ge en introduktion till hur konstbegreppet kom att förändras i början av 1900-talet. Historiskt sett har konsten till stora delar varit inriktad på att avbilda verkligheten, om än en vinklad sådan. I dag har mycket av konstens fokus flyttat från hantverk till innehåll, där många konstnärer börjar sitt arbete med en idé eller en tanke.

Samtidskonsten tar ofta upp sociala, politiska eller existentiella frågor som berör aktuella företeelser i samhället. Det kan handla om exempelvis miljö, migration, identitet, historia, religion, genus, minne eller fiktion.

Fri entré, föranmälan krävs. Vi bjuder på fika! Klicka in på Nordiska Akvarellmuseet för att läsa mer och boka plats: akvarellmuseet.org/program/samtidskonst2024-apr

FÖRELÄSNINGAR OM SAMTIDSKONST PÅ NORDISKA AVKVARELLMUSEET 2024: Torsdag 30 maj / Samtidskonstens megastjärnor Torsdag 12 september / Vad ska konsten vara bra för? Om samtidskonst och konstaktivism Torsdag 7 november / ”Why Have There Been No Great Women Artists?” Om representation i konsten, idag och förr

Datum: 2024.04.11

Tid: 18:30

Plats: Nordiska Akvarellmuseet, Tjörn

Arrangör: Nordiska Akvarellmuseet

Webbsida: https://www.akvarellmuseet.org/program/samtidskonst2024-apr