Föreläsning / Det personliga är politiskt – om Frida Kahlo och en postkolonial mexikansk identitet

Föreläsning / Det personliga är politiskt – om Frida Kahlo och en postkolonial mexikansk identitet

Publicerat 2011.10.27

Vilken roll spelar konsten i skapandet av nationella identiteter? Eva Zetterman, lektor i konst- och bildvetenskap, doktorerade 2003 med en avhandling om Frida Kahlos bildspråk. Med en skarp analys av hur konstnären medvetet och revolutionärt arbetade med sin konst gick Eva Zetterman på tvärs mot den gängse psykologiserande tolknings- traditionen.

Datum: 2011.10.27

Tid: 19:00

Plats: Nordiska Akvarellmuseet

Arrangör: Nordiska Akvarellmuseet

Webbsida: http://www.akvarellmuseet.org/