Curatorsvisning på Röda Sten Konsthall

Curatorsvisning på Röda Sten Konsthall

Publicerat 2023.02.11

Curator Amila Puzić visar utställningen STENA DANICA av Danica Dakić.

Danica Dakićs verk är baserade på performativa och kollaborativa processer och utforskar begrepp som kulturellt minne, identitet, språk och historia samt sociala roller under pågående förändringar. Separatutställningen STENA DANICA av Danica Dakić för samman konstnärens äldre och nyare konstverk. De nyproducerade verken tar utgångspunkt i konstnärens platsspecifika research i Göteborg. Konstverken är sammanlänkade med ett för fartyg vanligt motiv, att resa.

Tid finns för samtal och du får möjlighet att få svar på frågor om konstnären och verken.  Det är drop-in, visningen är gratis och ingår i entrébiljetten. Språk: engelska

Datum: 2023.02.11

Tid: 14:00

Plats: Röda Sten Konsthall

Arrangör: Röda Sten Konsthall

Webbsida: https://rodastenkonsthall.se/curators-visning/