Anna Rikkinen

Anna Rikkinen

Publicerat 2024.05.03

Anna Rikkinen hämtar intryck från dåtid, samtid och tankar om en kommande framtid. I hennes arbeten blandas holländska porträtt från 1600- och 1700-talet, hennes barndom i en liten finsk by och ornament från traditionella afrikanska kläder. Verken tar oss med på en resa genom historien, över världen och kanske bortom horisonten.

I sina senaste arbeten "Draped" undersöker Anna Rikkinen band. Rosetter och band skapar många olika konnotationer. "Jag ville ta reda på vilken typ av kraft band och rosetter bär på och jag ville utforska, inte bara deras dekorativa kvalitéer utan också kopplingarna till kvinnlighet och maskulinitet inom mode och konst.”

Band har använts som dekoration och prydnad mycket länge, men idag ses de ofta som lättjefulla eller naiva trots att de i tusentals år haft en stor kulturell betydelse. Band dök upp i samband med att man började tillverka tyger och flera av de forntida civilisationerna; grekerna, egyptierna, sumererna och aztekerna bar band. De bars av praktiska, estetiska och symboliska skäl. De kunde knyta kläder eller hålla hår på plats men också indikera social status och rikedom.

Anna Rikkinens arbeten utforskar ofta begreppen bärbarhet. Verken i “Draped”-serien väcker tankar om bärbarhet snarare än att själva vara bärbara föremål. Vissa av dem kan du prova att bära, medan andra bara bär på känslan.

Datum: 2024.05.03

Tid: 12:00

Plats: Four, Risåsgatan 5, Göteborg

Arrangör: Four Gallery

Webbsida: https://fourgallery.com/