Bild: ADA

 Bild: ADA

Lokalt

Kul att ni kom!

Publicerat 2013.03.27

Igår (tisd 26 mars) drog vi ihop en träff mellan västsvenska kreatörer och några av dom viktigaste organisationerna för kreatörer. Det var Komm, Sveriges Arkitekter, Svensk Form, Sveriges Designer, Arkitekturmuseet, Svenska Tecknare och Konsthantverkscentrum

Vi träffades på Röhsska. Vi snackade om deras uppdrag, hur dom verkar och på vilka sätt de vill involvera västsvenska kreatörer.

De som deltog var:
Jessica Bjurström
, vd Komm
Jonas Rylander i styrelsen för Sveriges Designer
Jonas Olsson, projektledare Arkitekturmuseet
Ewa Kumlin, vd Svensk Form
Jenny Lindahl Persson, förbundsdirektör Svenska Tecknare
Jacob Sahlqvist ordf Sveriges Arkitekter
Bibbi Forsman, Konsthantverkscentrum

Nedan är ett snabbreferat på en del av vad vi snackade om.

Designagenter
Behövs nog, men har varit svårt. Kanske bättre med bra ambassadörer än agenter.
Krävs att personerna har rätt kompetens.

Mentorskap
Viktigt – hur man närmar sig kunder. Det är inget man kan lära sig via en kurs. Bör vara någon som jobbat i branschen, som kommer från samma skrå. Få guidning – lärlingsskapet.

Pitcher
Pitch – kommer från reklambranschen, sprider sig tex till arkitekterna, kunden slipper betala. Men kreatörerna får jobba utan lön. Liknar att gå omkring och småäta i en butik innan man tillslut bestämmer sig. Komm driver frågan att ersätta pitcherna med workshops. Viktigt att inte jobba gratis.

Hur ta betalt?
Hur ska man veta var man ska lägga sig? Olika för olika kunder? Att komma överens kan innebära priskarteller. I svåra tider är det de stora företagen/byråerna som sänker priserna för att kunna behålla sin personal och kapa på sig marknadsandelar. Lätt att vara branschlojal när kakan räcker till alla – men när det kniper tänker man på sin egen familj först.

_____________________________________________________

Här kommer lite punktvisa från de olika organisationerna:

Komm skall omfatta alla designbyråer. Tycker det är viktigt att mäter regelbundet effekten av design för att kunna se resultat, Använder sig av Institutet för reklammätningar IRM. Samlar till möten om design. Har Guldäggsvernissage i 11 städer. Inspiration. Mötesplats för alla. Kunna hjälpa byråer. 60% av medemmarna finns i Stockholm. Det finns 32 i Göteborg. Man har knappa resurser och därför vänder man sig oftast till dem som finns närmast. Men det är inte så att man tänker bort Göteborg. Viktigt för deras uppmärksamhet mot Västsverige att deras ordförande Gustav Martner kommer från Göteborg. Komm är intresserade av att bjuda in designers från Sverige och Norge tillsammans med Företag. Möta företag och kreatörer i Göteobrg.

Sveriges Designers driver många frågor. Ger medlemsförmåner. Vill ha ett ritavdrag för designers. Marknadschefer kan inte så mycket om att köpa design/marknadsföring eller om designprocessfrågor. Har knappa resurser – oarvoderat, måste arbeta helt idellt. Styrelsen får bara ersättning för resor till möten. Träffas och tar upp frågor. Man genomförde Design Action i Nybro i höstas och planerar en aktivitet i Älmhult i höst. Har 400 medlemmar.

Arkitekturmuseet, som snart kommer heta Statens Centrum för Arkitektur och Design (SCAD) etablerades 1962. 1998 fick de nya lokaler på Skeppsholmen.

Design och arkitektur har samspelat. Vill bla skapa goda förebilder. Har bra resurser. 50 miljoner inom området. Ett fantastiskt hus som också är en akilleshäl. Jobbat med 10 projekt i UMEÅ pga att de är Kulturstad nästa år. Form och Design Center i Malmö – utifrån ett nordiskt perspektiv.

Har 40 anställda. Jobbar i hela ledet. Driver diskussionen om arkitektur. Öppna för idéer med det kommer inte in mycket idéer från Västsverige. Här kan man bli mycket bättre. Kom in med utställningsförslag – experimentella utställningar, workshops. Det kan äga rum överallt i Sverige. Samarbetsförslag, samarbetar med Textilhögskolan i Borås – kring Teknisk textil och ser fram emot detta samarbete.

Svensk Form satsar mycket på närvaron i Milanomässan. Fick en svacka i samband med att Arkitekturmuseets uppdrag ändrades. Men försökte att hitta vad man skulle fokusera på. Nu fokuserar man på Internationalisering och tidningen FORM. Ny ordförande i Stina Nilimaa Wickström. Vill få politiker att inse vikten av det kreativa arbetet och empati för användaren. Tänka gränsöverskridande – inte lika klara gränser mellan kreatörer. Alla måste marknadsföra sig. Köparna måste bil bättre på att köpa reklam. En ständigt återkommande fråga. Man har 5600 medlemmar. Vi har under 3 år byggt en ny webb – www.swedishdesign.org 

Arbetar med internationella bloggar. 16 maj har man en lansering.

Jobbar också med internationella resebidrag. Alla kan söka, även de som inte är medlemmar även om det vore bra. Man kan få mellan 10-30 0000. Man söker en månad före. Man delade ut 60 resebidrag 2012.

Svenska tecknare tycker att deras medlemmar ofta får höra ”kul att ni håller på”. Ifrågasätts ofta. Yrket har inte status i samhället. Inte så höga löner och kommer ofta in sist i processen. Jobbar med:

- Omvärldspåverkan (att föra ut bilden – yrkeskompetens, högskoleutbildning)
- Påverka avtalen – arvoden – många tjänar alldeles för lite
Utbildningssatsningar i Göteborg, Malmö och Stockholm. Uppnå en inte för låg lägsta nivå. Professionell leverans.
- Dela med sig av varandras kunskap. Utöva yrket i verkligheten – man lär sig inte detta på HDK.
- Har arvodeskonferenser
- Se till att pitcherna går rätt till. Tittar på avtal och att de måste förnyas.
- Förbundsjurist – största frågan är avtalsfrågor.

Sveriges Arkitekter är en branschorganisation med 11 800 medlemmar. Driver alla arkitekturfrågor och är en viktig spelare i samhällspåverkan. Arbetar mycket med opinion. Bygga med kvalitet är mycket viktigt. Utbildning och bevakning av utbildningsfrågor ligger högt på agendan. Ledningen på Chalmers är ny, ledningen i Umeå är ny etc. Behövs mer utbildning generellt. Det saknas tex 200 inredningsarkitekter om några år. Så det finns möjlighet att utbilda fler. Viktigt att hålla kvalitetsnivån. Alla kan kalla sig för arkitekter därför kvalitetssäkrar man med – Arkitekt SIR, SAR, LAR, FPR/MSA.

Konsthantverkscentrum är en nationell stiftelse. De representerar bara konsthantverk med kvalitet.  Stärker konsthantverkarnas villkor. De måste kunna tjäna mer på sin produktion. Just nu arbetar man med en E-handels portal för konsthantverk och utvecklar skarpare nätverk i Norden. Norrmännen har mycket pengar och man borde samarbeta mer med dem. KHVC vill berätta om spännande konsthantverk. Hur jobbar vi i Västsverige? Fokus på besöksnäringen. Västsvenska turistrådet är mycket luddigt. Vi vill samverka mer i regionen. Näringslivsutveckling. Kultur i Väst.

Folk och Form är i vardande. Det har varit en trist utveckling för slöjden i Göteborg. Nu börjar nya mötesplatser kring form, slöjd och konsthantverk uppstå, för utövare och publik.