Lokalt

VGR satsar långsiktigt

Publicerat 2013.11.12

  • VGR

Regionutvecklingsnämnden antog idag ett handlingsprogram som ska fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla och stärka de kulturella och kreativa näringarna i Västra Götaland.

Programmet ska bidra till att företag startas och utvecklas på samma villkor som inom andra branscher. Det ska också öka kunskapen om kulturens roll i samhällsekonomin genom att initiera forskning på området.

Här kan du läsa mer:
http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionutveckling/Skapa-pressmeddelanden/Langsiktigt-stod-till-de-kulturella-och-kreativa-naringarna/