Bild: Textival

 Bild: Textival

Lokalt

Vattenpoesi

Publicerat 2013.03.15

Den 23 mars är det Världs­po­e­si­da­gen och Världs­vat­ten­da­gen. Literaturfestivalen Textival kopplar ihop de båda med en instal­la­tion av tex­ter, skrivna och sam­lade för Hornborgarsjön .

Dom gör det när de första tra­norna lan­dar i och vid Horn­bor­gar­sjön utan­för Broddetorp i Skaratrakten.

Med tex­ter av: Nasim Aghili, Zei­nab El-saneh, Kristo­fer Folk­ham­mar, Olav Fuma­rola Uns­gaard, Jonas Gren, Christine Hellqvist, Jens Klit­gaard och Dana Sederowsky