Bildtext: Carlos Motta, Our Hand (2011), From We Who Feel Differently (based on an illustration of La lotería mexicana) © Carlos Motta

 Bildtext: Carlos Motta, Our Hand (2011), From We Who Feel Differently (based on an illustration of La lotería mexicana) © Carlos Motta

ADA gör

Vad gör man? - En kväll om att bemöta intolerans

Publicerat 2015.03.04

  • ADA event

Intoleransen breder ut sig. Hot och våld har blivit ett sätt att skrämma till tystnad som idag används regelbundet och organiserat. Kvinnor, rasifierade och queerpersoner drabbas extra hårt. De som sticker ut åt endera hållet kan vänta sig en storm av hat och hot.

Självcensur och ett hätskt debattklimat är några konsekvenser som påverkar det fria samtalet och konsten. De som hotar för att skrämma och tysta kan alltid skruva upp nivån; någonstans har de flesta en gräns.

Om det fria ordet tystas, då är själva demokratin hotad.

------------------------------------------------------------------
Så vad gör man om man själv bli hotad?
Och vad gör samhället för att skydda de som hotas?
-----------------------------------------------------------------

Vi anordnar en kväll för att diskutera situationen utifrån konstens och det kreativa fältets roll. Anders Rydell kommer hit och berättar om ett pågående arbete för att ta fram en lathund för konstnärer, författare och journalister som skall stötta med råd och hjälp vid hot.

Lathunden är en del av ett samarbete mellan KRO, Författarförbundet och Svenska PEN där den andra delen handlar om på att uppmärksamma och synliggöra hotbilden för politiker, poliser och åklagare och arbeta med frågan på lång sikt. Anders Rydell är författare, kulturskribent och chefredaktör för tidningen Konstnären. Annika Karlsson Rixon och en representant från polisen (oklart vem) kommer också delta i samtalet.

Annica Karlsson Rixon är konstnär och doktorand i fotografisk gestaltning vid Akademin Valand. Hon arbetar på ett en konstnärlig avhandling där State of Mind står i fokus, ett verk som tar upp situationen för hbtq-personer i St. Peterburg, Ryssland. Hon kommer att presentera arbetet med verket och hur hon och kollegan Anna Viola Hallberg tänkt kring säkerhetsfrågor för både sig själva och de medverkande när de ställt ut State of Mind.

Vi träffas på Röda Stens konsthall den 18 mars 18:00. Innan dess är restaurangen öppen med mat och dryck. Anmäl dig till info@adasweden.se
-----------------------------------------------------------------

Konst under hot
http://www.kro.se/node/64

Samma insinuationer drabbar hotade konstnärer
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/bjorn-wiman-samma-insinuationer-drabbar-hotade-konstnarer/

Rädslan i samhället har ökat
http://www.expressen.se/nyheter/dan-eliasson-radslan-i-samhallet-har-okat/