Bild: visualisering av Dieter Rams 10 principer för god design, från Startups, this is how design works.

 Bild: visualisering av Dieter Rams 10 principer för god design, från Startups, this is how design works.

Lokalt

This is how design works

Publicerat 2013.10.09

Ibland kan det vara svårt och snårigt att förklara vad design är, hur en del olika designfält relaterar till varann och varför det är bra för affärerna.

Hemsidan Startups, this is how design works riktar sig egentligen till (digitala) startups men den förklarar läget fint för många andra också.