Bild: Byrasamarbetet.se, under CC-licens

 Bild: Byrasamarbetet.se, under CC-licens

Lokalt

Styrkan i att vara många

Publicerat 2018.03.19

  • Göteborg
  • Jämställdhet
  • Kommunikation
  • Nätverk

I kölvattnet av #sistabriefen så har 54 Göteborgsbyråer gått samman för att sätta en gemensam ”Code of Conduct” för kommunikationsbranschen. Initiativet handlar om tillsammans säkerställa att alla ska kunna vara trygga på jobbet utan att utsättas för trakasserier, härskarteknik och orättvisor. I april sker två olika arrangemang.

Läs mer om Byråsamarbetet här