Bild: Bar 10

 Bild: Bar 10

Lokalt

Riva Konstepidemin?

Publicerat 2013.09.16

Bar 10 imorgon tisdag den 17 september handlar bl a om utvecklingsplanerna för Medicinareberget - där delar av Konstepidemins hus är rivna. Detta diskuteras i Tomas Ferms Talk Box. Stadsarkitekt Björn Siesjö är en av de på förhand inbjudna gästerna.

Bar 10 är en mötesplats för konstscenen i Göteborg, den tredje tisdagen varje månad på Konstepidemin.