Filmen är gjord av John Areblad

Aktiviteter

Ökad innovationskraft

Publicerat 2013.05.20

Under våren har vi genomfört tre rundabordssamtal inom kring hur mötet mellan konstnärer/kreatörer och andra branscher kan bidra till ökad innovationskraft. Syftet har varit att ta fram ett underlag för hur ett sådant möte kan gå till.

De två första samtalen samlade kreatörer och konstnärer tillsammans med representanter från andra branscher, både från tjänsteföretag och tillverkande industri, i Västsverige.

De som deltog diskuterade flera initiativ som de tyckte skulle behövas. De kan kategoriseras i tre huvudområden:

++ Strategiskt arbete
- Vision och definition av ledarskap för initiativet. Ledarskapet ska kunna bära visionen samtidigt som det ska ge exempel för andra som vill engagera sig.

++ Kunskapsbildning och kommunikation
-  Utveckling av forskning, bygga en casebank samt utveckla vokabulären.

++ Konkret praktiskt arbete
- Genomföra konkreta projekt så att fler möten sker för ökad innovation.

Det fanns intresse för en fysisk eller virtuell mötesplats, öppna plattformar, där kunskap kan samlas in och distribueras till och från aktörer. Här kan även olika projekt testas utan att ha fokus på ekonomi eller annan press utifrån

Några nämnde också värdet av att utveckla en form av matchmaking-agentur, för att kunna facilitera möten och förändringar i företagsorganisationers rutiner med hjälp av större närvaro av konstnärer och kreatörer i processen.

Det tredje samtalet fördes framförallt mellan beslutsfattare med påverkansmöjlighet i den här frågan.

Vår följeforskare Elena Raviola jobbar just nu igenom resultatet. Vi återkommer så fort vi har fått sammanställningen. Och när vi vet hur vi går vidare.

Samtalen är en del av det västsvenska partnerskapet för innovation med kraft från konstnärer och kreatörer. Det består av fem organisationer som tillsammans vill verka för att etablera Västsverige som en spjutspets för samverkan mellan just kulturella och kreativa näringar och andra sektorer för ökad innovationskraft. Parterna är Västsvenska Handelskammaren, Industrimässor (en del av Svenska Mässan), ADA, Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Tillt.