Bild: Arkitekturmuseet, fotograf Matti Östling

 Bild: Arkitekturmuseet, fotograf Matti Östling

Utblick

Nytt namn och lite nytt uppdrag

Publicerat 2013.03.01

Från och med den 1 maj byter Arkitekturmuseet namn till Statens centrum för arkitektur och design. Vi tolkar det som att uppdraget är ganska mycket detsamma som idag men regeringen förtydligar museets uppgift att vara en mötesplats för arkitektur, form och design.

Arkitekturmuseets chef Lena Rahoult skriver såhär på museets webb:

Som centrum för arkitektur och design kommer vi i samarbete med nationella, regionala och lokala aktörer arbeta med vårt uppdrag utifrån aktuella samhällsfrågor, debatter och händelser. När det gäller samlingarna kommer vi också fortsätta öka tillgängligheten och forskningen genom bland annat digitalisering och samarbete med Pukeberg, Linnéuniversitetet och Digitalt museum.

Mer info här.