Utblick

Nytt i Svensk Forms styrelse

Publicerat 2013.05.28

I helgen höll Svensk Form årsmöte i Malmö. Tre nya styrelsemedlemmar valdes in. David Carlsson, grundare av designvarumärket David Design och trendrapporten David Report, Henrik Orrje, enhetschef på Statens konstråd och projektledare för regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer och Charlotte Fahlén, grafisk formgivare och regionalföreningsrepresentant från Svensk Form Öst.

Ordförande för Svensk Forms styrelse är sedan 2012 Stina Nilimaa Wickström, industridesigner och varumärkesstrateg som är designdirektör på Volvo Construction Equipment.