Bild: Katarina Karlsson

 Bild: Katarina Karlsson

Utblick

Nordiska museet vill ha ränder

Publicerat 2013.03.22

I höst öppnar Nordiska museet utställningen Ränder, Rytm, Riktning . Till boken, som kommer i samband med utställningen, söker man ränder. Alla möjliga, ute, inne, grafiskt, blommigt, tout!

Om du har du några på lut, maila till rander@nordiskamuseet.se senast den 14 april.
Ingen ersättning. Mer info här.