Bild: Kheel Center, Cornell University/FlickrCC

 Bild: Kheel Center, Cornell University/FlickrCC

Lokalt

Mötet meningen med skapandet?

Publicerat 2013.09.10

  • Forskning
  • Innovation

Marcus Jahnke som disputerar vid HDK den 20 sep, har i sin forskning studerat mötet mellan designer och företag för tydligare se vilket bidrag designerns ger i en innovationsprocess. Med avhandlingen vill Marcus Jahnke bidra med en breddad syn på innovation och han menar att det är i det sociala mötet som utvecklingen sker.

Disputationen (på engelska) hålls 20 september kl 13 på HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg. Här kan du läse en fördjupad intervju med Marcus. Och här finns avhandlingen.