Foto: Clever Cupcakes

 Foto: Clever Cupcakes

Lokalt

Matchmaking för mångfald

Publicerat 2013.01.21

    Stora grupper unga vuxna står idag utanför arbetsmarknaden. Dessutom har många företag inom design- och kommunikationsbranscherna dålig representation av folk med utländsk bakgrund.

    Västsvenska Handelskammaren och Arbetsförmedlingen i Angered gör en satsning, med syfte är att ta tillvara outnyttjade resurser och ge ny energi till företagen.

    De söker företag som är intresserade av att öppna upp för unga vuxna som idag står utanför arbetsmarknaden. Se det som ett sätt att bredda er rekryteringsbas.

    Genom att engagera dig får du inblick i vad nästa generations medarbetare tycker och tänker, kontakt med nya målgrupper, samt möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och stödja unga i deras väg till arbete.

    Vill du delta? Kontakta Sandra Norberg på 031-83 59 92.