Bild: Sara Sekund

 Bild: Sara Sekund

Just nu

Lucka tjugoett

Publicerat 2022.12.21

    Vad gömmer sig under lucka tjugoett? 

    Jo, det är tips om en intressant sekvens i P3 Nyheter om AI utvecklingen inom bildframtagning! 

    Idag intervjuades nämligen Svenska Tecknares Josefine i P3 Nyheter om AI-utveckling som nytt verktyg för bildframtagning. Svenska tecknare ser det som en viktig uppgift att bevaka och undersöka vad AI innebär ur ett konstnärligt, ekonomiskt, mellanmänskligt och upphovsrättsligt perspektiv.

    - Den tekniska utvecklingen går givetvis inte att stoppa, men det är viktigt att ha insikt om vad AI kan innebära för våra yrkesgrupper, säger ordförande Josefine Engström, om Svenska Tecknares arbete med AI frågan. 

    Lyssna på inslaget här.