Bild: ADA

 Bild: ADA

Utblick

Lek och getter

Publicerat 2013.02.05

    Greenhouse på Möbelmässan i Stockholm, där fristående formgivare och designskolor samlas, ger besökaren mycket inspiration. Det handlar mycket om hantverk och naturmaterial. HDK och Steneby ställer ut med barn och getter som tema.

    HDK har valt att ha barn och lek som tema för årets utställning. Utställningen kallas för Peek-a-boo . Man vill se hur man triggar igång barn med hjälp av spännande föremål. Målet är att synliggöra lekandet. Produkterna har starka färger och spännande former. Föremålen kommer att ställas ut på Röhsska museet i Göteborg efter mässan.

    Steneby visar föremål och idéer kring allt som handlar om att producera råvaror och produkter från getter. Allt från skinn till ost och smör. Rubriken är Goats on Furniture. Man vill väcka frågan kring relationen människa och djur. Staffan Holm har gjort gestaltningen av utställningen.