BIld: Bokens omslag

 BIld: Bokens omslag

Lokalt

Kulturlivets finansiering av näringslivet?

Publicerat 2013.11.12

  • Forskning

Från politiskt håll förespråkas ofta ökad finansiering från näringslivet. Men hur ser förutsättningarna för detta ut? Vilken roll spelar näringslivet för kulturlivet, är frågan för utredning i en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten kommer fram till att det inte är en enkel självklarhet, för att få till stånd samverkan mellan kulturliv och näringsliv krävs både att kulturen uppfattas som angelägen av näringslivet och att det finns resurser i kulturlivet för att arbeta med att attrahera finansiering från företag.

Läs eller ladda ner hela rapporten här.