Foto: Johanna Thorfält

 Foto: Johanna Thorfält

Lokalt

Konst & industri

Publicerat 2013.04.22

Åmål Components AB har börjat samarbeta med konstnären Linda Nordfors. Det handlar om att utveckla idéer som utmanar, utvecklar och stärker företaget och dess medarbetare.

— För att vi ska fortsätta vara framgångsrika behöver vi se på oss själva och på vår omvärld med nya ögon, säger Åmål Components vd och ägare Joachim Wollnert. Linda kombinerar en affärsmässig förståelse med konstnärliga metoder som vi annars inte möter i vårt dagliga arbete.

Det var under Linda Nordfors seminarium om varumärkesbyggande konst på The Event Dalsland 2012 som Joachim Wollnert fick idén om att ta med sitt företag på en ny utvecklingsresa och sedan dess har Linda och Joachim utbytt idéer.

— Jag tycker att det ska bli otroligt spännande att jobba med Åmål Components. Företaget kombinerar gammal industritradition med öppenhet och utvecklingsmod, säger Linda Nordfors.

Uppdraget är formulerat som att konstbyrån Re:flection Company ska ta fram idéer som är ”kontrastskapande, utvecklande och expanderbara. Och idéerna ska väcka uppmärksamhet hos en grupp som är långt större än den egna branschen.