Just nu

KKN växer

Publicerat 2016.05.17

KKN betyder alltså Kulturella och Kreativa näringar, och de växer starkt i Sverige just nu. Det är framförallt digitalt drivna affärsmodeller, och en ökning inom mode, design och musik som driver tillväxten. Men även rörlig bild-bolag och reklam ökar.

Det är Volante Research som tagit fram siffrorna ur nypublicerad statistik från SCB.

Här finns mer info>>