Bild: De Raaf / Flickr CC

 Bild: De Raaf / Flickr CC

Lokalt

Rätt färg?

Publicerat 2013.05.01

Färgsättning är förstås viktigt för upplevelsen av en produkt, grafisk form, eller ett rum etc. Men hur ofta jobbar du analytiskt och systematiskt med det?

NCS Colour AB och Sveriges Designer bjuder på frukostseminarier för att öka medvetenheten om färg, dess komplexitet och potential och om hur man använder den rätt.

Den 4 juni kl 9.00-11.00 i Tengboms nya lokaler på Drottninggatan 16, Göteborg.
Anmälan senast 29 maj till Ann Gouiedo ann.gouiedo@ncscolour.com.