Bild: Anne Eringstam

 Bild: Anne Eringstam

Lokalt

Hallå där Kerstin Sylwan!

Publicerat 2014.06.05

  • Design
  • Intervju
  • Mångfald

Hallå Där, Kerstin Sylwan! Grattis, du har just fått klartecken för din och Sveriges Designers projektansökan Omforma, nya strukturer för designbranschen. Projektet finansieras med 1,3 miljoner från Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Vad är det ni ska göra?
- Vi ska undersöka vilka det är som har makt och inflytande och vilka som inte har makt i vår bransch. Vi ska också titta på hur priser och uppdrag fördelas. Och vilka som får uppmärksamhet och vilka som inte får det. Vi kommer att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna; kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet.

Varför behövs den här undersökningen?
- Det har aldrig tidigare gjorts en sådan här genomlysning av designområdet. (Däremot på konstområdet.) Med jämna mellanrum poppar det upp en diskussion om ojämlikhet, men vi vet inte riktigt hur det ser ut. Vi vill undersöka om det är som vi tror; att den ordning som finns inte är riktigt rättvis. Att alla som har skicklighet och kompetens inte får möjlighet att komma fram. Och i så fall vill vi ta reda på varför det blivit så? Och vad man kan göra åt det?

Vad är speciellt med designbranschen?
- Det som skiljer oss från andra kulturområden är att vi är en mycket privatfinansierad bransch. Det finns liten insyn i hur uppdrag fördelas till exempel, och det är svårt för en enskild designer att ta en diskussion, för man kanske gör sig obekväm då. Därför känns det extra viktigt att lyfta de här frågorna. Om man kan visa på mönstren, de dolda strukturerna, kan medvetenheten bli större, och kanske kan det komma in en annan syn på vad som är ”bra design”.

Hur menar du då?
- Jag tänker på serietecknarvärlden, för 5-10 år sedan var det en väldigt mansdominerad bransch. Nu är ju många framgångsrika serietecknare kvinnor. Och jag vet att tidningen Galago bestämde sig för att ändra sin rekrytering, de beslöt att alltid ringa två kvinnor innan man ringde en man. Och på så sätt har de ökat sin upplaga och nått nya målgrupper.

Du är själv designer och det är du som tagit initiativet till projektet. Har du några egna exempel på situationer där du som designer och kvinna känt dig diskriminerad?
- Ha, ha, ha … ja det har jag kanske, fast jag vill inte hänga ut mig själv eller någon annan. Jag vill lyfta diskussionen till ett annat plan. Det är därför jag har arbetat för att det här projektet skulle bli av.

När kör ni igång?
Vi börjar i augusti. Då ska vi sätta samman en enkät som ska gå ut till alla medlemmar i Sveriges Designer och KIF (Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare) och eventuellt till medlemmar i Svensk Form. Enkäten kompletteras sedan med intervjuer med nyckelpersoner och tillgänglig statistik. En genusvetare, Vanja Hermele, ska hålla i studien. Det var hon som gjorde KRO:s studie över jämställdheten bland konstnärer ”Konsten så funkar det (inte)”. Vi ska också ha två seminarier. Det hela ska resultera i en bok. Med den i ryggen, är tanken att vi ska starta upp ett nätverk och en mentorsverksamhet.

Hur ska resultatet presenteras?
- En del presenteras redan på möbelmässan i Stockholm 2015. Sedan blir det en slutpresentation i Almedalen.

Sveriges Designer är projektägare, vilka är ni?
- Vi är en branschorganisation för designers och har cirka 400 medlemmar.

Vad hoppas du själv av projektet?
- Jag hoppas att vi ska börja prata om design på ett nytt sätt. Och att vi som är verksamma inom området ska prata med varandra öppnare. Och att man ska se design som ett samhällsfenomen och ett kulturfenomen, och inte bara som ett köptips i en bostadsbilaga. Design är så mycket mer. Jag hoppas också att projektet ska stärka oss designer, ge oss mer kraft i förhållande till våra uppdragsgivare.

 

Tack och lycka till!