Bild: Eniro

 Bild: Eniro

Lokalt

Göteborg byggs om

Publicerat 2013.06.19

  Mycket som händer runt om i Göteborg. Och nu tar man tag i den högatraktiva marken i Centralenområdet. Det ska byggas stad samtidigt som en ny bro och en pendeltågstation ska på plats.

  Det har gjorts tre idéstudier av arkitektteam från Sverige, Danmark och Nederländerna. Teamen har valts ut för att arbeta med samma område utifrån tre olika perspektiv. Se förslagen här nedanför:

  ++ Innehåll, täthet och skala SLA/Henning Larsen Architects
  ++ Vatten som kvalitet/tillgång och klimatanpassning White/SpaceScape/West 8
  ++ Överbrygga barriärer och skapa stråk GüllerGüller/ZUS

  Yimby går igenom allt rätt noga:
  http://gbg.yimby.se/2013/06/centralenomradet-behover-_3314.html